Deset let unikátní encyklopedie

Deset let unikátní encyklopedie Davida GRUBERA

ZKK5

Kdysi bývaly doby, že dvojice podomních obchodníků chodily a nabízely koupi encyklopedie. Každá vzdělaná rodina měla nakonec aspoň jednu v knihovničce. Dnes máme internet a Google, každý vzdělaný člověk občas googluje. Avšak stále existují kusy důležitého vědění, které na internetu nenajdete.

NOVINKA

6. vydání Autor: David Gruber, 280 stran, nakladatelství Gruber – TDP

ZKK6l

Je tomu právě deset let, kdy náš nejčtenější autor popularizující literatury rozvoje osobnosti dokončil v rukopise souhrnnou publikaci encyklopedického charakteru, kterou nazval  Zlatá kniha komunikace. Brzy po dokončení pak vyšlo její první vydání v nakladatelství Repronis, tamtéž vydání druhé – a pak postupně stále upravovaná a dolaďovaná vydání třetí, čtvrté a páté, přímo v nakladatelství autora, tedy v nakladatelství Gruber – Techniky duševní práce.

Jak se na knihu encyklopedického charakteru sluší, obsahuje všechny podstatné komunikační dovednosti pro duševně pracujícího člověka, ať studenta, manažera, prostě kohokoliv, kde v práci jen neohání lopatou a krumpáčem. Tedy dovednosti, pro které autor David Gruber zavedl neokázalý výstižný termín „techniky duševní práce“.

Jsou zde dovednosti asertivní i motivační, individuální i týmové, manažerské i pro podřízené pracovníky, slovní i mimoslovní, mužské i ženské, prezentační i vyjednávací, konfliktní i nekonfliktní – zkrátka podle mne všechny, které člověk může v práci i mimo ni byť jen trochu potřebovat.

GT

Další funkcí encyklopedie je, že ji člověk nečte celou od začátku až do konce, ale vyhledává v ní podle hesel. Tomu je Zlatá kniha komunikace (dále též ZKK) velmi dobře uzpůsobena. Hesla zde sice nejsou seřazena podle abecedy, ale abecedně jsou psány tři vyhledávací rejstříky. A podle nich každou dovednost komplexní nebo dílčí najdete ve třech rozsazích – stručném informačním, polostručném praktickém návodném a  konečně v podrobném pro přemýšlení a porovnávání jednotlivých škol.

zkk4

Ze 140 titulů použité a inspirující literatury jiných autorů je vidět Gruberova úcta k proslaveným předchůdcům na jeho poli. Z další víc než padesátky titulů samotného Davida Grubera je vidět jeho obrovská zkušenost a ověřenost v oboru, bezkonkurenční ve srovnání s jakýmkoliv u nás působícím autorem, lektorem, koučem.

A co je v ZKK tak jedinečného , že to nejde ani vygooglovat? Ani se dočíst jinde, když knih o osobním rozvoji je na první pohled na trhu taková záplava?

Tím jedinečným nástrojem pro komunikační a vůbec osobní rozvoj čtenáře jsou multimetody neboli psychovzorce. Na Wikipedii najdete jen poměrně stručné heslo „psychovzorec“, a to jen s jedním konkrétním příkladem psychovzorce, který vyčerpávajícím způsobem už desítky let např. řeší potíže s prokrastinací, boří věčné začátečnictví v angličtině a má ještě řadu dalších pozitivních vlivů. Jenže těch psychovzorců je v nejnovějším pátém jemně doladěném vydání ZKK celkem šestnáct! Z jejich znalosti si každý jen trochu vnímavý čtenář poskládá jakoukoliv užitečnou měkkou dovednost známou nebo i takovou, která ještě jinde popsána nebyla.

Zlatá kniha komunikace měla řadu dílčích knižních předchůdkyň. Nejobsažnější jsou  předchůdkyně „Jak uspět u zkoušky, konkurzu“, „Řečnické triky“, „Jak si vychutnat zuřícího šéfa“, „Psychologie úspěšného prodeje“, „Trénink radosti“. Dále pak například autorovy publikace „Jak se bránit závisti a anonymům“, „Kdo to má všechno číst?“ aj. Tyto předchozí dílčí knihy vyšly dohromady v nákladu přes tři sta tisíc výtisků, lépe řečeno se jich tolik prodalo. Nutno poznamenat, že prakticky bez inzerce, což je nejlepším svědectvím kvalit, protože s masivní reklamou lze dnes prodat kdejakou blbost, ale bez inzerce a bez stejnojmenného webu jen velmi  užitečnou věc…

gruber davd klub gruberteam

Proč to lidi tak zajímalo a zajímá? Rozhodující rozdíl já vidím v rozdílu mezi multimetodami Davida Grubera a běžnými metodami jiných běžných autorů. Stručně řečeno, jako by David Gruber k práci si informacemi nabízel moderní chytrý mobil s tiskárnou, skenerem a kopírkou, a jiní běžní autoři jen mechanický psací stroj, papírovou kartotéku, klasický stolní kalendář. Metody přinášejí  řešení  dílčí, multimetody řešení úplné.

Zlatou knihu komunikace má pochopitelně prezident Miloš Zeman, včetně dvou z výše zmíněných předchůdkyň, mají ji lidé z kanceláře prezidenta Havla, má ji špičkový ústavní soudce Tomáš Lichovník, má ji špičkový advokát Tomáš Sokol, mají ji ministři a exministři vlád českých i slovenských, její předchůdkyni „Řečnické triky“ si koupila  během tří hodin víc než polovina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již začátkem července 1997 – a takto podobně by se dalo pokračovat ještě velmi dlouho.

Přeji proto všem schopným a slušným lidem další nejméně jedno úspěšné desetiletí s jeho Zlatou knihou komunikace.

Váš Tomáš Činčala

Psáno pro Klub Gruberteam

blog_logo