Letní týden kurzů Davida Grubera

Součást „Letního týdne kurzů Davida Grubera“ je kurz Komunikační dovednosti podle přání účastníků a  Kurz Racionální čtení a rychločtení.


Lektory v těchto kurzech jsou David Gruber a Jan Gruber.

gruber davd komunikační dovednosti

Racionální čtení a rychločtení Davida Grubera

Termín: 26.8. – 28.8. 2016

Místo: Praha 4 (  5 min pěšky od stanice metra C Kačerov)

 

 PRINOSY

objednat

 

Komunikační dovednosti podle přání účastníků

Čím je komunikační situace náročnější, konfliktnější, emočnější, tím více roste užitek vaší vyškolenosti. Pro hladce probíhající komunikaci se školit nepotřebujete…

Na tomto semináři je pro vás připravená paleta všech důležitých komunikačních dovedností, které vám lektor předestře spolu se základními řešeními během úvodních několika desítek minut. Pak se zamyslíte, poradíte se spoluúčastníky a sami si stanovíte své tematické priority. Dále budeme postupovat tak, že jako první a s největším důrazem se probírá nejvíce preferované téma, pak druhé nejžádanější téma, pak třetí… až do vyčerpání času semináře.

Termín: 24.8. – 25.8. 2016

Místo:  PRAHA

Přednáší: Ing. David Gruber (první mezi lektory, kouči a autory soft skills v naší zemi)

Kurz je součástí “ Letního týdne kurzů Davida Grubera“ od 24.8. – 28.8. 2016

Pro bližší informace nás kontaktujte na info@gruberteam.cz nebo volejte tel: 777 913 126

Program:

Konflikty – vedené rozumem a konflikty v ovzduší negativních emocí • zábrana nechtěnému nedorozumění • odstranění šedesáti procent typických konfliktů metodou prevence (tj. že tyto konflikty vůbec nevzniknou) • řečnické triky • všemožná zakázaná, manipulativní, podraznická apod. rétorická taktika – a jak se naučíte bránit • ovládání negativních emocí – strachů, smutků, agresivit vlastních i cizích • pěstování pohody • asertivita a motivování • týmová práce • obrana proti neoprávněné kritice a nehorázným požadavkům • komplexně o mimoslovní komunikaci • mužsko-ženské komunikační rozdíly a jak je zvládat • zvládání problémů typu mobbing, bossing apod. • získání rétorické pohotovosti • zkracování dlouhých porad • zvládání nenadálých vyrušení (mobily, nenadálé změny úkolování apod.) • jak nenápadně koučovat svého šéfa.

Po úvodním přehledu soft skills si kromě výše uvedených témat můžete přát skutečně cokoliv. Pokud získáte pro své přání dostatečný počet spojenců ve skupině, bude mít prioritu a bude se trénovat.

Za více než třicet let své lektorské a koučovací praxe trénoval David Gruber každou z relevantních komunikačních situací tolikrát, že by jej žádné vaše přání nemělo zaskočit.

Poznámka:

Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování.

AKCE. Nákupem tohoto kurzu získáte roční členství v Klubu Gruberteam zdarma.

Více zde: http://eshop-gruberteam.webnode.cz/products/koncentrace-pamet-tvorivost/

Angličtina No Problem – recenze učebnice Davida Grubera

Na recenzi této knihy jsem se mimořádně těšila. Ráda zkouším nové věci, metody i způsoby učení. A tohle by mohla být bomba. Kniha má 300 stran. Poslechové materiály jsou na šesti CD nebo nově na flešce. Audio část obsahuje asi sedm hodin zvukových záznamů, převážně anglicky, v optimální kombinaci českých kvalifikovaných angličtinářů a rodilých mluvčích. Kniha Angličtina No Problem je rozdělena do jedenácti tematických celků.

Psychologie učení I. (česky) a Psychologie učení II. (navazující, česko-anglicky)
Jaké bylo mé překvapení, když stránky hned po úvodu a návodu na práci s kompletem pro začátečníky i pokročilé, tedy konkrétně stránky 20 až 140, shodně obsahuje mně a doufám že i vám důvěrně známá knížečka „Jak se efektivně učit cizí jazyk, aneb terapie pro chronické začátečníky“, sedmé vydání. V e-shopech jsou na tuto skutečnost zákazníci upozorněni. V knize Angličtina No Problem je tento v pozitivním slova smyslu vyčerpávající návod, jak uspět při studiu cizího jazyka, uveden v prvních dvou z celkem jedenácti oddílů kompletu. Ve druhém z nich se čtenář dozvídá, jak se učit – a při té příležitosti jedním vrzem ovládne hezkých pár stovek anglických slovíček a frází. A to četbou i náslechem.

Po chvíli přemýšlení mi došlo, že zařazení těchto dvou oddílů má svou logiku. V komplexní pomůcce nemohou chybět. A ten, kdo knížku „Jak se efektivně učit cizí jazyk, aneb terapie pro chronické začátečníky“ nebo její klon už vlastní, má možnost darovat někomu, kdo ho potřebuje, a ještě udělat dobrý skutek. A třeba s obdarovaným i založit studijní kroužek. Osobně jsem půl roku každou sobotu chodila anglicky konverzovat se svým kamarádem a tolik jsme se spolu nikdy předtím ani nikdy potom nenasmáli. A kamarád si angličtinu oprášil a zdokonalil tak, že za dalšího půl roku udělal konkurz v angličtině do zahraniční firmy.

ANGLIČTINA NO PROBLEM

Intenzivní kurz angličtiny.
Další částí knihy Angličtina No Probleje vlastní kurz angličtiny rozdělený do 10 lekcí. Jde o moderní pojetí výuky na základě chytlavého příběhu účastnice intenzivního kurzu angličtiny paní Jany a jejích spolužáků. Příběh rozvíjí a názorně předvádí situace popsané v prvních dvou kapitolách Psychologie učení. A tak si student učebnice znovu velmi přirozeným způsobem na Janiných průběžných těžkostech i na jejím konečném úspěchu připomene důležité zásady a zákonitosti učení cizímu jazyku. Opakování je matkou moudrosti.
Vlastní výuka probíhá metodou přechodové četby. První lekce je celá česky. V dalších lekcích počet anglických slovíček, celých vět a následně i odstavců pozvolna, v nestresující míře vzrůstá. Poslední lekce je celá výlučně anglicky. Tedy celý kurz vlastně postupně přechází z výlučné češtiny do stoprocentní angličtiny – tak jak by se to mělo postupně odehrávat i v našem mozku.
V rámci lekcí se paní Jana postupně dozvídá hodně o psychologii učení a hned to vše prakticky aplikuje. Na sobě i na konkrétních příkladech svých spolužáků. A je zde i popsáno mnoho tipů, jak se anglicky efektivně učit. V kurzu nebo i s přáteli pomocí nejrůznějších soutěží, psychodramat a podobně. Škola hrou ve své nejčistší podobě.
Spolužáci paní Jany jsou také velmi zajímaví. Mezi nimi jsou popsány i menšinové tři typy studentů, kteří kvůli chybnému přístupu ke studiu a nedodržování psychologie učení nedosáhnou svého cíle a ztroskotají. Můžeme je označit: „čekající na bezpracný zázrak“, „utržení z řetězu“ a „vystresovaní z mimojazykových příčin“.

Od lekce 6 pak následuje maximálně zjednodušená gramatika. Autor sám upozorňuje, že je potřeba při studiu Angličtiny No Problem pro jistotu použít i externí zdroj anglické gramatiky, konkrétně tenkých šedesát mini stránek v příloze bílého oboustranného slovníčku formátu A 6 z nakladatelství Fragment. Zde osobně vidím jediný nedostatek komplexnosti knihy.
Celý kurz je veden snahou osvojit si tzv. Survival English. Tedy prakticky použitelnou angličtinu pro běžnou konverzaci kdekoli a s kýmkoli. Nejhrubší kostru, kterou bude možné následně obalit masíčkem dalších znalostí. A je to hodně o psychologii. Nestydět se mluvit, byť s chybami. Když se nedostává slov, nastupuje improvizace. Nestydět se zapojit řeč těla. Vyřešit častou situaci typu „já vám nerozumím“ tak, aby Angličan, Švéd, Číňan, kdokoliv mluvící dobře anglicky, nebyl z vás psychicky podrážděn, ale přímo nadšen!
Mottem celého kurzu je, že učení cizímu jazyku je sice dřina, kterou za nás nikdo neudělá, ale ta dřina může být velmi vzrušující a zábavná. A hlavně zkrácená na zlomek obvyklého období. Jen je třeba se důkladně namotivovat a změtit svůj úhel pohledu. A když člověk vytrvá a používá všechna moudra, triky a tipy popsané v této knize, výsledky se zákonitě dostaví.

Slovník vět
Všechna anglická slovíčka a zejména všechny anglické věty použité v Intenzivním kurzu angličtiny v předchozí kapitole jsou zde znovu uvedeny a přeloženy. Drtivě zde nad jednotlivými slůvky převládají fráze a celé věty – jak jinak v tak velmi kontextuálním jazyce, jako je angličtina, že?

508596_article_photo_ycqDil50_600x

Frekvenční slovníček slov
Obsahuje 1000 nejfrekventovanějších anglických slovíček. Takových, která jsou jasná i bez kontextu. Oproti jiným frekvenčním slovníkům je prakticky rozdělen podle jednotlivých slovních druhů – na pomocníky(předložky, spojky, pomocná slovesa),vlastnosti (přídavná jména) a věci, pojmy(podstatná jména, významová slovesa).

Kapitoly 6-11, Odborná angličtina, obsahují tyto části:

  • Prezentační dovednosti
  • Schůze a jednání (pro účastníka anglické schůze i pro vedoucího takové schůze)
  • Přesvědčivý projev
  • Rétorika dle Aristotela
  • Principy správné diskuse
  • Obrana proti řečnickým trikům v konfliktu

Tyto kapitoly obsahují další benefit knihy. Bilingvní čtení i anglický poslech o nejdůležitějších komunikačních technikách. Obsahově bomba. Bohužel autor nedodržel hlavní zásadu bilingvního čtení. Anglický text na pravé stránce a český text na levé stránce. V Angličtině No Problem je vždy uvedena celá kapitola česky a pak celá kapitola anglicky. Takže je nutno při neznalosti některých slov nebo gramatických jevů a stylistických obratů listovat. Ale pilný student angličtiny a knihy Angličtina No Problem tuto lehce frustrující nepříjemnost absolvuje jen jednou. Napodruhé už bude jistě číst plynně jen anglické části a poslouchat je přitom ze zvukového záznamu.
Můj osobní dojem z knihy Angličtina No Problem je trochu ovlivněn tím, že první dvě a posledních šest kapitol obsahově znám mj. z autorových přednášek a česky psaných knih, mám je tedy nastudovány a neměly pro mě osobně punc novosti. Ale když si vzpomenu, jak jsem tyto jedinečné informace okouzleně a přímo nenasytně hltala, když to bylo „poprvé“, mohu je každému, kdo je nezná, vřele doporučit. Při četbě Příběhu paní Jany v Intenzivním kurzu jsem se upřímně bavila a hned jsem začala přemýšlet, s kým bych zase jednou založila studijní skupinu, ve které bychom si všechny zde popsané metody vyzkoušeli a královsky se při nich bavili.

Kniha Angličtina No Problem je oproti jiným učebnicím především knihou motivační. Celá kniha směřuje k tomu, naučit studenta hlavně psychologické základy a zásady učení cizím jazykům. A kdo tohle zvládne a přijme za své, ten má půlku vítězství v kapse. Pozorný a svědomitý student se vydá na cestu postupného zlepšování svých jazykových znalostí, svých dílčích vítězství. A jak se budou jeho znalosti stále zlepšovat, bude se před ním otevírat více a více nových možností. A z fáze perného učení přejde do fáze užívání angličtiny pro radost i pro obživu. Otevřou se před ním nové a téměř nekonečné možnosti. Všechny anglofonní informační poklady ukryté v hloubi internetu. Knihy v originále, které nebyly přeloženy do češtiny. Jakékoliv další doplňující učebnice angličtiny i libovolného cizího jazyka, které nyní zvládne rychleji, efektivněji. Nejnovější informace ze světa obchodu, vědy, techniky, přírody, ekologie a umění k dispozici ihned a bez předžvýkání českými novináři a publicisty.

A to za těch pár minut učení angličtiny každý den rozhodně stojí.

Knihu je možno koupit jako dárek v luxusním koženém obalu s poslechovou částí na CD nebo ekonomičtější verzi s fleškou.

Patrony knihy jsou mj. Ing. Radim Jančura, majitel Student Agency a RegioJetu a Ing. Pavel Juříček, Ph.D., CEO Brano Group, a.s. Oba na straně 4 stručně popisují, co jim dávalo a dává setkávání s Davidem Gruberem. Dle statistik typu Forbes oba patří mj. k nejbohatším Čechům, kteří se svého postavení dopracovali bez afér, slušnou cestou.

Náhoda?

Autor: Dana Příbanová

Zdroj: http://pribanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=508596