Projekt Finanční gramotnost do škol

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. Systémově i individuálně rozvíjíme učitele a metodicky pomáháme při zavádění principů finanční gramotnosti do školy. Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka. Tím, že se v této oblasti angažujeme, ovlivňujeme důležité společenské téma – život a prosperitu jedinců i celé společnosti. Soustředíme se hlavně na prevenci, a proto pomáháme zejména základním, středním školám a mladé generaci. Ve většině případů je pro školu mnohem přínosnější individuální přístup. Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.

Doporučujeme!! Zdroj: http://www.fgdoskol.cz/

On-line hry a výukové aplikace

https://eshopkgt.webnode.cz/products/strategie-osobnich-aktiv-jejich-tvorby-a-struktury-ek/