Mnemotechnická pomůcka a jak nám pomáhá 1

Mnemotechnické pomůcky a paměťové techniky jsou metody, které pomáhají!

Co to je?

Mnemotechnická pomůcka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací. Několik slov nebo věta, v níž počáteční písmena tvoří slovo, větu nebo seznam určený k zapamatování, se nazývá akrostikum – mnemotechnická pomůcka, kdy je vymyšlena věta, kde první písmeno každého slova je pomůckou k zapamatování určitého odborného či vědeckého poznatku. Zdroj: Wikipedia

Příklad: 

Jak tolik nezapomínat, poradí Národní týden tréninku paměti. S pomocí jednoduchých paměťových technik si lidé, kteří jinak mají s pamětí problém, například zapamatují nákupní seznam, jména, termíny schůzek, telefonní čísla či tváře. Pomohou třeba i různé mnemotechnické pomůcky, které umožní zapamatovat si některé zapeklité problémy, jako například jména pražských mostů. Vyzkoušejte si paměťovou pomůcku třeba na příkladu zapamatování názvů 18 pražských mostů. Klikněte zde.

Druhy paměťových technik

 

Vědomé asociace 

Vědomě se snažíme nové učivo spojovat s látkou, kterou už si pevně pamatujeme. Informace se nám tak mnohem snadněji uloží do paměti. Už jen tím, že si budete představovat, to o čem čteme, si zapamatujeme mnohem více, než pouhým suchým čtením. Při učení nové látky hledáme odpověď na otázky typu: Na co učivo navazuje? Dá se to spojit s něčím, co už dobře znám? Souvisí to s něčím pro mne známým? Dá se to přirovnat k nějaké situaci z praxe? Co mi to připomíná? Kdo se tím proslavil? Odpovíme li si na tyto otázky, informace se nám snáze ukotví v paměti.

Jednoduchý „Propojovací systém“ z mnemotechnik

 

Pomáhá studentům s efektivním zapamatováním si různých věcí. Ideální pro zapamatování seznamů, pořadí panovníků v různých dynastiích nebo úkolů či pracovních postupů. Patří mezi ty nejsnadnější a zároveň nejzábavnější.

Motto: Co si nepředstavíš, to si nezapamatuješ.

 

Představivost

Výzkumy prokázaly, že si obrázky/filmy pamatujeme mnohem lépe
než písmena/slova. Obrázky máme v mozku zažité, slova, sama o sobě, jsou
abstraktní, nedokážeme si je s ničím spojit. Představování je vaše první mnemotechnika, kterou, už teď umíte, stačí si věci představovat.
Pokaždé, když se budete snažit něco zapamatovat, představujte si to.

Pokračování příště…