Mnemotechnická pomůcka a jak nám pomáhá 2

Mnemotechnické pomůcky a paměťové techniky jsou metody, které pomáhají!

Co to je?

Mnemotechnická pomůcka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací. Několik slov nebo věta, v níž počáteční písmena tvoří slovo, větu nebo seznam určený k zapamatování, se nazývá „akrostikum“ – mnemotechnická pomůcka, kdy je vymyšlena věta, kde první písmeno každého slova je pomůckou k zapamatování určitého odborného či vědeckého poznatku.

 Zdroj: Wikipedia

Kategorie a nadřazené bloky

Dalším trikem je roztřídit si informace do několika kategorií podle charakteristického znaku.

Tuto metodu můžeme uplatit na jakémkoli předmětu, kde existuje jistá spojitost.

Příklad: Nákupní seznam. Máme úkol nakoupit – maso, mléko, chléb, uzenina, mýdlo, houska, prací prášek, jogurt, veka, sýr, zubní pasta. Nákupní seznam si  můžeme roztřídit do větších kategorií jako je pečivo, hygienické potřeby, mléčné výrobky.

 

Metoda místa 

Představte si místo, které velmi dobře znáte. Může to být např. váš pokoj. Věci nebo pojmy, které si potřebujete zapamatovat, si potom promítněte v tomto důvěrně známém prostředí. (Např. jak v pokoji tyto předměty sbíráte, uklízíte apod.) Kdykoli si potom budete znovu chtít zapamatované pojmy vybavit, představte si je současně v prostředí, ve kterém jste se je učili, a mělo by dojít k jejich automatickému vybavení.

Metoda akronymu 

Je známo, že snadněji si zapamatujeme fakta, která souvisí s tím, co už máme ve své paměti dávno uloženo. Pak stačí pouhá asociace, kterou si s novou informací lehce spojíme. Takto naučíme vitamíny rozpustné v tucích. Jsou to vitamíny A, D, E, K. Člověku automaticky v hlavě naskočí slovo (z)ADEK nebo jméno (r)ADEK a skupina vitamínů je nesmazatelně vryta v naší paměti.

Dalším příkladem jsou fáze závislosti na alkoholu „počáteční, varovná, rozhodná a konečná“

Pamatujeme si počáteční slabiky každého stadia  PO VA RO KO.  Stejný způsob učení si může vytvořit každý, i vy.

Pokračování příště…

Zdroj: Google.com