Software Davida Grubera

Výukové programy a software Davida Grubera

 Název audio knihy nebo programu
 Možné slevy pro členy Klubu Gruberetam
 ZRWin a Pyramida

Program PYRamida umožňuje všechna cvičení z programu RZRWin.

Program RZR Win slouží k nácviku koncentrace a rozšiřování zrakového rozpětí. Zasíláme elektronicky.

RZRWin

Produkt je k dispozice na dotaz.

999,- Kč

objednat

Programy slouží k účinnému nácviku rychlé koncentrace a rozšiřování zrakového rozpětí na skupinách číslic a písmen. Program Pyramida, který slouží k nácviku koncentrace a rozšiřování zrakového rozpětí. Oproti programu RZRWin nabízí navíc pomáhá procvičování na smysluplných slovech, souslovích a frázích. Pravidelné procvičování vám přinese kromě posílení koncentrace také klíčovou schopnost potřebnou k rychločtení (= rychlému čtení). Po aktivizaci periferních částí oční sítnice dokážete jedním pohledem (fixací) zabrat větší část textu než dříve. Oproti dřívějším jednotlivým slovům skupiny slov, tvořící myšlenkové minicelky. Získáte pak takovou výhodu, jakou má běžný dospělý zkušený (avšak necvičený) čtenář oproti člověku slabikujícímu. Uživatel si komfortně volí všechny parametry (barvu písma/podkladu, font a velikost písma, typ skupiny, číslice, malá písmena, velká písmena, kombinace, počet znaků, dobu prodlevy a zobrazení písma, způsob kontroly…Programy se dodávají společně na CD. V případě zájmu lze dodat také elektronicky.  
Všem zájemcům o rychlé čtení a účastníkům kurzů Rychločtení® či Racionálního čtení® je vřele doporučujeme.
kurzrychlocteni

Garantem je David Gruber (* 1955). K jeho nejužitečnějším objevům na poli cílevědomé duševní činnosti a rozvoje člověka patří:

fajfka odražka Odstranění věčného začátečnictví v angličtině. Stačí aspoň někdy pociťovat dostatečně silnou touhu naučit se anglicky a pak postupovat krok za krokem podle jeho srozumitelných rad. Ty jsou shrnuty v bestselleru „Jak se efektivně učit cizí jazyk“, který vyšel dosud ve více než 15 dotiscích v sedmi vydáních ve čtyřech různých jazycích. Kdo nechce jen vědět, jak, ale chce rovnou studovat, tomu stačí Gruberův komplet „Angličtina No Problem“ s CD, složený z 11 částí, které pokrývají všechny relevantní oblasti běžné i pracovní angličtiny.

fajfka odražka Odstranění trémy, schopnost podat maximum v náročných komunikačních situacích (zkoušky, konkurzy, konflikty apod.).

fajfka odražka Odstranění schodišťového efektu, tj. problému, že si člověk na ty správné argumenty vzpomene až po akci.

fajfka odražka Mnohonásobně lepší hospodaření s vlastními tvořivými nápady – pomocí „paměťové asociační listiny“. Tento pojem Gruber vytvořil jako zobecnění principu různých „háčků“, „stereotypů“, „škatulek“, který v jednotlivých příadech existoval už od starověku.

fajfka odražka Podstatné omezení rozporu mezi rychlostí čtení a mírou zapamatování přečteného – díky psychvzorci opozice podvědomí.

fajfka odražka Zvládání náročných životních situací, krizí, proher – díky psychovzorci psychické teorie relativity. Umění přinutit se, nepřestat, vytrvat v jakémkoliv náročnějším projektu pracovního nebo osobního života.

fajfka odražka Umění motivovat druhé, aplikovatelné na leadership, na psychologii úspěšného prodeje, na dovednost stát se přesvědčivou osobností i v jiných oblastech života. Jde opět mj. o další psychovzorec – psychovzorec seberealizace a vazby.

fajfka odražkaUmění time managementu – minimalizace nákladů času a energie na plánovací systém s maximalizací užitku – napřiklad pomocí jeho originálního tzv. „systému zelené čáry“ aj.

Klub GT