RC KOMPLEX

Výukové programy a software Davida Grubera

 Název audio knihy nebo programu
 Akční slevy pro členy Klubu Gruberetam
CD ZRWin a Pyramida

Program PYRamida umožňuje všechna cvičení z programu RZRWin.

Program RZR Win slouží k nácviku koncentrace

a rozšiřování zrakového rozpětí.

RZRWin

913,- Kč

objednat

Programy RC Komplex, obsahuje programy RC-Tempo,

RZRWin a PYRamida.
Součástí jsou také:
– 3 testy CZ,- 1 test ENG a text
Tento program nabízí tzv. tempované čtení v několika variantách. Lze jej použít k prostému otestování rychlosti čtení. Na konci textu mohou být uživateli volitelně položeny otázky týkající se obsahu textu. Program pak také odpovědi vyhodnotí. V jiné variantě si uživatel předem zvolí rychlost čtení a počet fixací na řádek a program mu zvýrazňuje patřičné kusy textu správým tempem. Tempo lze během čtení snížovat nebo zvýšovat Program lze tedy použít k nácviku správné metody rychločtení a k zvyšování rychlosti. Otázky jsou opět volitelné a testují míru "chápavosti" (tj. vystižení podstatných náležitostí v textu).

Akční cena

799,- Kčobjednat

 

Programy jako RC Tempo se aktivují u zákazníka vždy jedinečným devatenáctimístným kódem.

Programy RC KomplexRZRWin slouží k účinnému nácviku rychlé koncentrace a rozšiřování zrakového rozpětí na skupinách číslic a písmen. Dalším produktem je program Pyramida, který slouží rovněž k nácviku koncentrace a rozšiřování zrakového rozpětí. Oproti programu RZRWin nabízí navíc pomáhá procvičování na smysluplných slovech, souslovích a frázích. Pravidelné procvičování vám přinese kromě posílení koncentrace také klíčovou schopnost potřebnou k rychločtení (= rychlému čtení). Po aktivizaci periferních částí oční sítnice dokážete jedním pohledem (fixací) zabrat větší část textu než dříve. Oproti dřívějším jednotlivým slovům skupiny slov, tvořící myšlenkové minicelky. Získáte pak takovou výhodu, jakou má běžný dospělý zkušený (avšak necvičený) čtenář oproti člověku slabikujícímu. Uživatel si komfortně volí všechny parametry (barvu písma/podkladu, font a velikost písma, typ skupiny, číslice, malá písmena, velká písmena, kombinace, počet znaků, dobu prodlevy a zobrazení písma, způsob kontroly…Programy se dodávají společně na CD. V případě zájmu lze dodat také elektronicky. Běžná cena programů je 1140 ,- Kč (včetně DPH). V Klubu Gruberteam je pořídíte až s 25% slevou od 799 Kč. 
Všem zájemcům o rychlé čtení a účastníkům kurzů Rychločtení® či Racionálního čtení® je vřele doporučujeme.
objednat
kurzrychlocteni

Garantem je David Gruber (* 1955). K jeho nejužitečnějším objevům na poli cílevědomé duševní činnosti a rozvoje člověka patří:

fajfka odražka Odstranění věčného začátečnictví v angličtině. Stačí aspoň někdy pociťovat dostatečně silnou touhu naučit se anglicky a pak postupovat krok za krokem podle jeho srozumitelných rad. Ty jsou shrnuty v bestselleru „Jak se efektivně učit cizí jazyk“, který vyšel dosud ve více než 15 dotiscích v sedmi vydáních ve čtyřech různých jazycích. Kdo nechce jen vědět, jak, ale chce rovnou studovat, tomu stačí Gruberův komplet „Angličtina No Problem“ s CD, složený z 11 částí, které pokrývají všechny relevantní oblasti běžné i pracovní angličtiny.

fajfka odražka Odstranění trémy, schopnost podat maximum v náročných komunikačních situacích (zkoušky, konkurzy, konflikty apod.).

fajfka odražka Odstranění schodišťového efektu, tj. problému, že si člověk na ty správné argumenty vzpomene až po akci.

fajfka odražka Mnohonásobně lepší hospodaření s vlastními tvořivými nápady – pomocí „paměťové asociační listiny“. Tento pojem Gruber vytvořil jako zobecnění principu různých „háčků“, „stereotypů“, „škatulek“, který v jednotlivých příadech existoval už od starověku.

fajfka odražka Podstatné omezení rozporu mezi rychlostí čtení a mírou zapamatování přečteného – díky psychvzorci opozice podvědomí.

fajfka odražka Zvládání náročných životních situací, krizí, proher – díky psychovzorci psychické teorie relativity. Umění přinutit se, nepřestat, vytrvat v jakémkoliv náročnějším projektu pracovního nebo osobního života.

fajfka odražka Umění motivovat druhé, aplikovatelné na leadership, na psychologii úspěšného prodeje, na dovednost stát se přesvědčivou osobností i v jiných oblastech života. Jde opět mj. o další psychovzorec – psychovzorec seberealizace a vazby.

fajfka odražkaUmění time managementu – minimalizace nákladů času a energie na plánovací systém s maximalizací užitku – napřiklad pomocí jeho originálního tzv. „systému zelené čáry“ aj.

 

Klub GT