KONTAKT

Projekt Gruber Team & Klub Gruberteam – Informační centrum, 30. dubna 2 A,  702 00 Ostrava

Email: info@gruberteam.cz
Mobil: +420 777 913 126

+420 605 833 652

Kontaktní osoby: Ing. David Gruber,  Ing. Tomáš Činčala, Dagmar Milatová
Otevřeno: 9:00 – 16:00

likeusonfacebook  GTshopruberteam

© Copyright David Gruber,2000-2020

 

Všichni klubisté mají přístup do rubriky pro členy klubu na „VIP LOGIN„. Je nutné přístupové heslo, které Vám rádi zašleme.

hvezdicky

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek www.gruberteam.cz je Klub Gruberteam, zastoupený zakladateli Klubu Gruberteam, Davidem Gruberem a Tomášem Činčalou (dále jen „Provozovatel“), kteří jsou oprávněni v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Provozovatel stránek www.gruberteam.cz si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto stránek. Publikování nebo další šíření jejich obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany Davida Grubera. Autory článků jsou Tomáš Činčala a David Gruber, není-li pod článkem uveden jiný autor. Veškerý obsah stránek www.gruberteam.cz slouží pouze pro informaci. Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoli záruk.Každý uživatel užívá stránky www.gruberteam.cz na vlastní riziko.Obsah stránek www.gruberteam.cz byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.gruberteam.cz. Osobní údaje, které jsou součástí uvedených článků, byly získány z dostupných veřejných seznamů nebo jejich zasláním na adresu redakce dal odesílatel souhlas k jejich zveřejnění. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Obsah stránek je průběžně obnovován a upravován, proto veškeré informace (data, názory, stanoviska) a další sdělení jsou poplatná okamžiku jejich prvotního uveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek www.gruberteam.cz. Užití stránek www.gruberteam.cz nebo jejich kterékoli části (např. textů, PDF, obrázků grafických stylů) pro jakoukoliv jinou než osobní potřebu – zejména jejich další šíření (jakoukoli formou), kopírování a další zpracování je ZAKÁZÁNO. Pojmy „rychločtení“ a „racionální čtení“ jsou zapsanými slovními ochrannými známkami u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Majitelem těchto ochranných známek je David Gruber. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek www.gruberteam.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž díla, data a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek. Na stránkách jsou oprávněně využívána data dalších osob a subjektů, které jsou jejich autory, spoluautory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek www.gruberteam.cz nebo přímo majitele těchto dat. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek www.gruberteam.cz, ani za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.gruberteam.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel stránek www.gruberteam.cz není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel stránek naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy či inzerce třetích osob na stránkách www.gruberteam.cz. Při elektronické komunikaci (e-mailem a formuláři na stránkách) nejsou informace obsažené ve zprávě při přenosu kódovány. Proto není bezpečné zasílat informace, které uživatelé považují za osobní, důvěrné, případně informace chráněné v souladu s právními předpisy. Provozovatel upozorňuje uživatele svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je, či bude povinen se provozovatel i uživatel řídit (např. inzerce). Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na stránkách www.gruberteam.cz. Nabývají platnosti ode dne 8.3.2008. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.