Chtějte Víc

Strategie Tvorby Aktiv

Vítáme vás na stránkách věnovaným projektu strategie tvorby aktiv pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat a vytvářet vlastní finanční nezávislost.

Dlouhodobá tvorba finanční nezávislosti (osobních i rodinných aktiv), je důležitým krokem k životní harmonii, úspěchu a celkové pohodě.

Určitě není třeba nikoho přesvědčovat, jak důležité je dnes mít peníze a finanční úspěch.

Často zapomínáme na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a vše přenecháme na „finanční odborníky“.

Bez selského rozumu a základních znalosti o financích, investování a emocích nelze dlouhodobě finanční nezávislost či pohodu dosáhnout. Potřebné znalosti a základy, díky kterým lze úspěšně začít investovat a získat pasivní příjem najdete v těchto publikacích:

CHTĚJTE VÍC aneb STRATEGIE AKTIV JEDNOTLIVCE JEJICH TVORBY A STRUKTURY.

 

Než začnete, získejte nejdříve základy finanční gramotnosti a jednoduchou strategii tvorby aktiv. Uspoříte tím váš čas a peníze

 

Více na Facebooku.

* AKTIVA – něco, co jste koupili nebo vytvořili a pravidelně vám přináší pasivní příjem.

*Aktivum je tak obecně chápáno jako něco, co přináší vlastníkovi nějaký výnos, pasivní příjem, nebo se očekává, že ho přinese v budoucnu. V oboru účetnictví vyjadřuje pojem aktivum jakýkoli majetek firmy (finance, ale i reálný majetek), v oboru investování se chápe jako jakýkoli investiční nástroj držený za účelem výnosu. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvaha#Aktiva