AUDIO KNIHY DAVID GRUBER

 AUDIO KNIHY DAVIDA GRUBERA

David Gruber (1955) vystudoval ve své době prestižní obor systémové inženýrství (absolvoval v roce 1979) na ekonomické fakultě. Vystudoval ve své době prestižní obor systémové inženýrství (absolvoval v roce 1979) na ekonomické fakultě. V době jeho studia měl být absolvent tohoto oboru koordinátorem práce meziborových týmů s širokým multidisciplinárním profilem. Pouze z ideologických důvodů se tato studijní specializace nesměla nazývat „management“, i když náplň tomu prakticky odpovídala. Už v diplomové práci se zaměřil na psychologické téma systému lidských potřeb. Později si doplnil vzdělání o čtyřsemestrální postgraduální studium pedagogicko-psychologického zaměření na filozofické fakultě UP Olomouc (absolvoval v roce 1986). V závěrečné práci obdobné diplomové založil nový vědní obor „techniky duševní práce“, se všemi atributy (neoddělitelnými vlastnostmi) vědy – předmětem, metodikou, nástroji, klasifikačním systémem. Tuto novou vědní disciplínu pak sólově uváděl do života – přednášel, školil, publikoval ve stovkách článků, rozhlasových a televizních vystoupení. A zejména bádál, prováděl a ověřoval vlastní výzkum, vymýšlel světově nové poznatky. Po roce 1989, při srovnávání se zahraniční špičkou, se ukázalo, že tuto špičku v jistém smyslu vývojově předběhl o celou generaci. Tam, kde zahraničí mělo prostý shluk tzv. „managerial soft skills“ a „transferable skills“, tam měl David Gruber ucelený systém s klasifikačním kritériem. Jeho kurzy rozvoje osobnosti, efektivního čtení a studia, koncentrace, paměti, kreativity, komunikačních dovedností, rozvoje emoční inteligence aj. byly a jsou díky jeho světově novým objevům tzv. psychovzorců(r) podle řady nezávislých svědectví mnohem efektivnější než zahraniční či domácí kurzy na stejné téma, avšak bez psychovzorců.

DAVID GRUBER Řečník, audio kniha (Mp3)

„V každém z vás dřímá skvělý řečník a vyjednávač“, říká David Gruber. Přeměňte svou nespokojenost se sebou v motivaci, každý se to může naučit. Audio kniha vás naučí jak má znít forma přesvědčivého projevu, audio kniha obsahuje užitečné pásmo z dílny Davida Grubera, prvního mezi československými a českými lektory a kouči v oblasti soft skills a rozvoje osobnosti. AUDIO KNIHY DAVID GRUBER.

recnik1
Z obsahu audio knihy:
  • Od druhých dostanete jen to, co si vyjednáte.
  • Praktická cvičení na uvolnění hlasivek,vliv zdravé stravy, sportování, pozitivního naladění atp. na hlas.
  • Mimoslovní znaky neklidu a nervozity – a jak se jim vyhnout. Parazitní slova.
  • Zlozvyky projevu a jak se jich postupně zbavovat.
  • Metody proti trémě: Demosthénova a česká. Jak si má počínat začínající řečník a přednášející.
  • Co dodá řečníkovi pocit pohody, sebevědomí a vnitřního klidu?
  • Jak napodobovat konkrétní řečnické hvězdy?
  • Metoda upřímnosti? Řečnění v bouřlivém a nepřátelském prostředí a pod.
 Délka: 35 minut
 Autor: David Gruber
 Cena: 99,- Kč
objednat

GRUBER, Prokastinace, audio kniha(Mp3)

tucet_4

Prokrastinace – odklad, který mrzí… …ale vás mrzet nebude, protože ji přeperete

David Gruber se zabývá bojem s prokrastinací celou svou kariéru. Více než třicet let zkoumá, školí, radí, popularizuje, pomáhá řadě lidí. V začátcích jeho kariéry se slovo „prokrastinace“ u nás nepoužívalo, David Gruber tehdy zpopularizoval totéž pod pojmem „metoda P-N-V, tj. jak se přinutit, nepřestat, vytrvat“. I když má naše i zahraniční podklady k boji s prokrastinací pečlivě a kreativně nastudovány, jeho hlavní devizou je, že to celý život špičkově prakticky činí a že to též prakticky činí tisíce jeho žáků a statisíce čtenářů. David Gruber boří všeobecně rozšířený mýtus o „pevné vůli coby strážkyni úspěchu“. Vysvětluje, proč například statisíce lidí u nás při studiu angličtiny vynaložily v krizi maximum své pevné vůle, a přesto ztroskotaly a zůstaly věčnými začátečníky. A dává návod, jak na to jít jinak, lépe.

Obsah audioknihy:

Definice prokrastinace, její hlavní vlastnosti, Co není prokrastinace, Pravděpodobnost, délka a intenzita prokrastinace se zvyšuje, když… „First Definition, then Action“ – Nejdříve definice, pak akce…

Obsah a pracovní definice pro účely této audio knihy:

1. Prokrastinace a prokrastinátor
2. Rozum
3. Vize
4. Emoce
5. Motivace, zájmy
6. Rozumná činnost
7. Náhražková činnost
8. Návyk
9. Osobnost
10. Přízeň podmínek
11. Zabezpečení
12. Vyčkání
13. Vůle

14. Nyní zkuste sami posoudit několik citátů a pravidel, která formulovali různí chytří lidé v různých zemích a různých dobách
15. V jednom starším filmu jsem viděl tuto scénku: Nóbl rodina žijící v nóbl vile měla nóbl psa – velkou ušlechtilou dogu…
16. Člověk je takového uskromnění se nyní za účelem většího zisku později schopen …
17. Práce a nic než práce …
18. Přesto však do hry vstupuje faktor „geniality amerických vědců“…
19. A tak se prastarý poznatek, že „trpělivost růže přináší“ a „práce šlechtí člověka“ zopakoval a znovu po miliónté ověřil v takzvaném Stanfordském experimentu s marshmallow…

Řešení problému prokrastinace:
20. Začneme od nejméně ctižádostivé varianty …
21. Komu prokrastinace nevadí vůbec?
22. A ještě jeden vtípek, …
23. Závěr z posledních řádků: Pokud někdo svou osobností prostě nechce, „aby z něj někdy něco bylo“, „aby to někdy v životě někam dotáhl“, nezkoušejme jej odnaučovat prokrastinaci…
24. Nyní se věnujme skupině lidí na příčce žebříku, která je nikoliv nejnižší, ale druhá nejnižší, tedy druhé odspodu. Jde o lidi, kteří prokrastinují mohutně, ale jejich relativní neúspěch je mrzí. …
25. První šance nastává, když prokrastinující jedinec sám aspoň trochu chce naslouchat radám. Když udělá aspoň první krůček …
26. Někoho přeřadí z předposlední příčky o jednu příčku výš jeho životní osud. Najednou se změní podmínky – a život jej přinutí.…
27. Koho osud přeřadil …
28. Pravděpodobnost prokrastinace roste když je rozumná činnost nepříjemná…
29. Pravděpodobnost prokrastinace roste, když je náhražková činnost příjemná
30. Shrnutí předchozích dvou bodů…
31. Ono se snadno řekne „myslete na všechno zlé, co se stane, když rozumnou činnost odložíte…
32. Co je psychické stromořadí?
33. Jak z bludného kruhu ven?
34. Meze boje proti prokrastinaci
35. Co je třeba dále cvičit
36. Záhada předsevzetí jednou provždy vyřešena
37. Slyšeli jste o GROW principu?
38. Moderní svobodná doba velkých možností – a prokrastinace
39. Prokrastinace a věk
40. Přátelé démona prokrastinace – únava a znechucení, Závěr

Délka: 100 minut
Autor: David Gruber

Cena: 99,- Kč

objednat

Relaxace s Davidem Gruberem, audiokniha(Mp3)

relaxace-s-davidem-gruberem-duze

Relaxace s Davidem Gruberem – audiokniha obsahuje relaxaci používanou při kurzech, jejichž autorem je David Gruber.

Tato relaxace je oblíbenou součástí kurzů Davida Grubera. Podmalováno příjemnou valašskou lidovou hudbou (cimbál, housle atp.). Pomalé skladby vás uvedou do příjemného stavu a umožní setrvat v něm, rychlé skladby vás nabijí novou energií při návratu zpět z relaxovaného stavu do další aktivní činnosti.

Délka: 14 minut
Autor: David Gruber

Cena: 48,- Kč

objednat

Další audio knihy:

Žensko-mužské vztahy, David Gruber

E-mail management

E-mail management, David Gruber

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte, David Gruber

Time management

Time management, David Gruber

Pokud neprodáte,  jako byste nebyli

Pokud neprodáte, jako byste nebyli, David Gruber

Odhalte manipulující trikaře

Odhalte manipulující trikaře, David Gruber

Tajemství zázračné paměti

Tajemství zázračné paměti, David Gruber

Získejte z audioknih trojnásobek užitku

Získejte z audioknih trojnásobek užitku, David Gruber

Rychločtení v kostce

Rychločtení v kostce, David Gruber

Tucet rad 1

Tucet rad 1, David Gruber

Jak dosáhnout úspěchu

Jak dosáhnout úspěchu, David Gruber