Angličtina No Problem – recenze učebnice Davida Grubera

Na recenzi této knihy jsem se mimořádně těšila. Ráda zkouším nové věci, metody i způsoby učení. A tohle by mohla být bomba. Kniha má 300 stran. Poslechové materiály jsou na šesti CD nebo nově na flešce. Audio část obsahuje asi sedm hodin zvukových záznamů, převážně anglicky, v optimální kombinaci českých kvalifikovaných angličtinářů a rodilých mluvčích. Kniha Angličtina No Problem je rozdělena do jedenácti tematických celků.

Psychologie učení I. (česky) a Psychologie učení II. (navazující, česko-anglicky)
Jaké bylo mé překvapení, když stránky hned po úvodu a návodu na práci s kompletem pro začátečníky i pokročilé, tedy konkrétně stránky 20 až 140, shodně obsahuje mně a doufám že i vám důvěrně známá knížečka „Jak se efektivně učit cizí jazyk, aneb terapie pro chronické začátečníky“, sedmé vydání. V e-shopech jsou na tuto skutečnost zákazníci upozorněni. V knize Angličtina No Problem je tento v pozitivním slova smyslu vyčerpávající návod, jak uspět při studiu cizího jazyka, uveden v prvních dvou z celkem jedenácti oddílů kompletu. Ve druhém z nich se čtenář dozvídá, jak se učit – a při té příležitosti jedním vrzem ovládne hezkých pár stovek anglických slovíček a frází. A to četbou i náslechem.

Po chvíli přemýšlení mi došlo, že zařazení těchto dvou oddílů má svou logiku. V komplexní pomůcce nemohou chybět. A ten, kdo knížku „Jak se efektivně učit cizí jazyk, aneb terapie pro chronické začátečníky“ nebo její klon už vlastní, má možnost darovat někomu, kdo ho potřebuje, a ještě udělat dobrý skutek. A třeba s obdarovaným i založit studijní kroužek. Osobně jsem půl roku každou sobotu chodila anglicky konverzovat se svým kamarádem a tolik jsme se spolu nikdy předtím ani nikdy potom nenasmáli. A kamarád si angličtinu oprášil a zdokonalil tak, že za dalšího půl roku udělal konkurz v angličtině do zahraniční firmy.

ANGLIČTINA NO PROBLEM

Intenzivní kurz angličtiny.
Další částí knihy Angličtina No Probleje vlastní kurz angličtiny rozdělený do 10 lekcí. Jde o moderní pojetí výuky na základě chytlavého příběhu účastnice intenzivního kurzu angličtiny paní Jany a jejích spolužáků. Příběh rozvíjí a názorně předvádí situace popsané v prvních dvou kapitolách Psychologie učení. A tak si student učebnice znovu velmi přirozeným způsobem na Janiných průběžných těžkostech i na jejím konečném úspěchu připomene důležité zásady a zákonitosti učení cizímu jazyku. Opakování je matkou moudrosti.
Vlastní výuka probíhá metodou přechodové četby. První lekce je celá česky. V dalších lekcích počet anglických slovíček, celých vět a následně i odstavců pozvolna, v nestresující míře vzrůstá. Poslední lekce je celá výlučně anglicky. Tedy celý kurz vlastně postupně přechází z výlučné češtiny do stoprocentní angličtiny – tak jak by se to mělo postupně odehrávat i v našem mozku.
V rámci lekcí se paní Jana postupně dozvídá hodně o psychologii učení a hned to vše prakticky aplikuje. Na sobě i na konkrétních příkladech svých spolužáků. A je zde i popsáno mnoho tipů, jak se anglicky efektivně učit. V kurzu nebo i s přáteli pomocí nejrůznějších soutěží, psychodramat a podobně. Škola hrou ve své nejčistší podobě.
Spolužáci paní Jany jsou také velmi zajímaví. Mezi nimi jsou popsány i menšinové tři typy studentů, kteří kvůli chybnému přístupu ke studiu a nedodržování psychologie učení nedosáhnou svého cíle a ztroskotají. Můžeme je označit: „čekající na bezpracný zázrak“, „utržení z řetězu“ a „vystresovaní z mimojazykových příčin“.

Od lekce 6 pak následuje maximálně zjednodušená gramatika. Autor sám upozorňuje, že je potřeba při studiu Angličtiny No Problem pro jistotu použít i externí zdroj anglické gramatiky, konkrétně tenkých šedesát mini stránek v příloze bílého oboustranného slovníčku formátu A 6 z nakladatelství Fragment. Zde osobně vidím jediný nedostatek komplexnosti knihy.
Celý kurz je veden snahou osvojit si tzv. Survival English. Tedy prakticky použitelnou angličtinu pro běžnou konverzaci kdekoli a s kýmkoli. Nejhrubší kostru, kterou bude možné následně obalit masíčkem dalších znalostí. A je to hodně o psychologii. Nestydět se mluvit, byť s chybami. Když se nedostává slov, nastupuje improvizace. Nestydět se zapojit řeč těla. Vyřešit častou situaci typu „já vám nerozumím“ tak, aby Angličan, Švéd, Číňan, kdokoliv mluvící dobře anglicky, nebyl z vás psychicky podrážděn, ale přímo nadšen!
Mottem celého kurzu je, že učení cizímu jazyku je sice dřina, kterou za nás nikdo neudělá, ale ta dřina může být velmi vzrušující a zábavná. A hlavně zkrácená na zlomek obvyklého období. Jen je třeba se důkladně namotivovat a změtit svůj úhel pohledu. A když člověk vytrvá a používá všechna moudra, triky a tipy popsané v této knize, výsledky se zákonitě dostaví.

Slovník vět
Všechna anglická slovíčka a zejména všechny anglické věty použité v Intenzivním kurzu angličtiny v předchozí kapitole jsou zde znovu uvedeny a přeloženy. Drtivě zde nad jednotlivými slůvky převládají fráze a celé věty – jak jinak v tak velmi kontextuálním jazyce, jako je angličtina, že?

508596_article_photo_ycqDil50_600x

Frekvenční slovníček slov
Obsahuje 1000 nejfrekventovanějších anglických slovíček. Takových, která jsou jasná i bez kontextu. Oproti jiným frekvenčním slovníkům je prakticky rozdělen podle jednotlivých slovních druhů – na pomocníky(předložky, spojky, pomocná slovesa),vlastnosti (přídavná jména) a věci, pojmy(podstatná jména, významová slovesa).

Kapitoly 6-11, Odborná angličtina, obsahují tyto části:

  • Prezentační dovednosti
  • Schůze a jednání (pro účastníka anglické schůze i pro vedoucího takové schůze)
  • Přesvědčivý projev
  • Rétorika dle Aristotela
  • Principy správné diskuse
  • Obrana proti řečnickým trikům v konfliktu

Tyto kapitoly obsahují další benefit knihy. Bilingvní čtení i anglický poslech o nejdůležitějších komunikačních technikách. Obsahově bomba. Bohužel autor nedodržel hlavní zásadu bilingvního čtení. Anglický text na pravé stránce a český text na levé stránce. V Angličtině No Problem je vždy uvedena celá kapitola česky a pak celá kapitola anglicky. Takže je nutno při neznalosti některých slov nebo gramatických jevů a stylistických obratů listovat. Ale pilný student angličtiny a knihy Angličtina No Problem tuto lehce frustrující nepříjemnost absolvuje jen jednou. Napodruhé už bude jistě číst plynně jen anglické části a poslouchat je přitom ze zvukového záznamu.
Můj osobní dojem z knihy Angličtina No Problem je trochu ovlivněn tím, že první dvě a posledních šest kapitol obsahově znám mj. z autorových přednášek a česky psaných knih, mám je tedy nastudovány a neměly pro mě osobně punc novosti. Ale když si vzpomenu, jak jsem tyto jedinečné informace okouzleně a přímo nenasytně hltala, když to bylo „poprvé“, mohu je každému, kdo je nezná, vřele doporučit. Při četbě Příběhu paní Jany v Intenzivním kurzu jsem se upřímně bavila a hned jsem začala přemýšlet, s kým bych zase jednou založila studijní skupinu, ve které bychom si všechny zde popsané metody vyzkoušeli a královsky se při nich bavili.

Kniha Angličtina No Problem je oproti jiným učebnicím především knihou motivační. Celá kniha směřuje k tomu, naučit studenta hlavně psychologické základy a zásady učení cizím jazykům. A kdo tohle zvládne a přijme za své, ten má půlku vítězství v kapse. Pozorný a svědomitý student se vydá na cestu postupného zlepšování svých jazykových znalostí, svých dílčích vítězství. A jak se budou jeho znalosti stále zlepšovat, bude se před ním otevírat více a více nových možností. A z fáze perného učení přejde do fáze užívání angličtiny pro radost i pro obživu. Otevřou se před ním nové a téměř nekonečné možnosti. Všechny anglofonní informační poklady ukryté v hloubi internetu. Knihy v originále, které nebyly přeloženy do češtiny. Jakékoliv další doplňující učebnice angličtiny i libovolného cizího jazyka, které nyní zvládne rychleji, efektivněji. Nejnovější informace ze světa obchodu, vědy, techniky, přírody, ekologie a umění k dispozici ihned a bez předžvýkání českými novináři a publicisty.

A to za těch pár minut učení angličtiny každý den rozhodně stojí.

Knihu je možno koupit jako dárek v luxusním koženém obalu s poslechovou částí na CD nebo ekonomičtější verzi s fleškou.

Patrony knihy jsou mj. Ing. Radim Jančura, majitel Student Agency a RegioJetu a Ing. Pavel Juříček, Ph.D., CEO Brano Group, a.s. Oba na straně 4 stručně popisují, co jim dávalo a dává setkávání s Davidem Gruberem. Dle statistik typu Forbes oba patří mj. k nejbohatším Čechům, kteří se svého postavení dopracovali bez afér, slušnou cestou.

Náhoda?

Autor: Dana Příbanová

Zdroj: http://pribanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=508596