Anglicky s BBC

Milí klubisté.

Procvičte si a projděte si kompletní kurz „Anglicky s BBC“ na tomto odkazu https://www.zet.cz/anglicky/ nebo http://www.bbc.co.uk/czech/learningenglish/index.shtml

Zdroj: https://www.zet.cz/anglicky/  http://www.bbc.co.uk/czech/learningenglish/index.shtml, www.google.com

Stránky vypadají takhle, audio je funkční na prvním odkazu. Přejeme hodně úspěchů při studiu angličtiny.

Anglicky s BBC
Funky Phrasals
Slovesa ve všech 20 lekcích kursu možná nebudou přímo ‚funky‘ (úžasná), ale úžasně vám obohatí slovní zásobu.
Kurz v 52 lekcích nabízí nejpoužívanější idiomy současného anglického jazyka.
Kurs nabízí rady (simple techniques and handy hints), jak co nejlépe absolvovat zkoušku z angličtiny.
Kurs v osmi lekcích nabízí přehled základních typů podmínkových souvětí, která se v angličtině vyskytují.
Kurs v šestadvaceti lekcích přibližuje nejběžnější anglické výrazy běžně používané v obchodním styku.
Kurz se zaměřuje na idiomatické výrazy angličtiny a problémové jevy při výslovnosti a poslechu jazyka.
Zautomatizujte si užívání užitečných obratů a frází, které vám pomohou vyjádřit přesně to, co potřebujete.
Seznamte se s novými výrazy moderního anglického jazyka, které byste marně hledali ve slovníku.
Kurs se v 15 lekcích zaměřuje na významové rozdíly mezi zněním podobnými výrazy anglického jazyka.
Kurs přibližuje v každé z 20 lekcí nejméně dva termíny současné obchodní angličtiny a nezbytné idiomy.
Kurs nabízí ve 26 lekcích obohacení slovní zásoby o užitečné fráze prostřednictvím textů písní.
Kurs v 15 lekcích nabízí autentický poslech různých vyprávění o výjimečných životních událostech.
Ve 30 lekcích kurzu si můžete při poslechu zpráv světové důležitosti nacvičit poslech zpravodajské angličtiny.
Ve čtyřiceti lekcích kurzu si můžete obohatit zásobu anglických slov a výrazů pomocí textů známých písní.
Kurs ve dvaatřiceti lekcích přibližuje vybrané výrazy z aktuálního zpravodajství BBC v angličtině.
Pokračování kursu, který v dalších 28 lekcích přibližuje vybrané výrazy z anglického zpravodajství BBC.